Folklor

Večernice a Nočnice

Večernice a Nočnice

Také Poláci mají svou Večernici a říkají jí Nočnice. Veškerá slovanská mytologie se často odvolává na bohyně, zosobněné starými ženami, které mohou být trochu i obdobou naší Večernice či Polednice nebo bludičky, protože polské babičky často Nočnici přivolávají ke strašení dětí. Je

Pálení čarodějnice II.

Pálení čarodějnice II.

Proměny čarodějnice O průběhu pálení čarodějnic a o některých zvycích spojených s tímto rituálem lze soudit, že pocházejí z minulosti. V současnosti však existují v pozměněné podobě. Zvyky prošly řadou změn a proměnila se jejich funkce a díky tomu se tradice dochovaly do současnosti.

Pálení čarodějnic I.

Pálení čarodějnic I.

Historie Pálení ohňů v předvečer prvního máje (pálení čarodějnic) bylo v minulosti v českých zemích označováno také jako Filipojakubská noc. Názory badatelů na původ této tradice se různí. Někteří ji vidí jako zvyk, který přetrval z 19. století coby zábava dětí a dospívajících, jiní