Gender

Miss Representation

   Mýtus krásy Dokument Miss Representation se zaměřuje na téma krásy.  Média hrají důležitou roli při vytváření pohledu na život, odrážejí hodnoty a normy kultury společnosti. Je nezpochybnitelné, že se média jako jeden z nejvýznamnějších informačních kanálů spolupodílejí na vytváření