Tisková zpráva: Nová kariéra s Večernicí i po 50

Tisková zpráva: Nová kariéra s Večernicí i po 50

V září letošního roku končí projekt Kariéra s Večernicí o po padesátce, který od října 2016 probíhal na území města Brna:  52 nezaměstnaných padesátnic během dvou let absolvovalo odborná školení. 

Ženy si zvýšily nebo úplně změnily svou kvalifikaci.

Celý projekt řídil spolek Večernice  ve spolupráci se společností CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, Počítačová služba s.r.o.  z Brna.

 

Charakteristickým prvkem celého projektu byla spolupráce neziskovky (Večernice) a firmy (Centrum vzdělávání). Spojení obou subjektů bylo šťastné v tom, že v práci vzájemně propojily své specifické dovednosti a výhody a využily své znalosti a zkušenosti práce s danou cílovou skupinou. 

Finančně byl projekt podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí celkovou sumou 1 991 080 Kč.

 

Zaměření:

Cílovou skupinou byly ženy starší 50 let, evidované na Úřadu práce Brno-město nebo Brno-venkov, ženy s dalšími tzv. „handicapy“, tj. například dlouhodobě nezaměstnané, bez kvalifikace, se zdravotními problémy, které omezují výběr zaměstnání, atd. v souladu s Přílohou č. 2 výzvy 03_15_040.

 

Počet účastnic a kurzů:

Projektu se zúčastnilo 52 žen, což je o 12 osob více, než bylo v původním plánu. Z celkového počtu bylo 32 účastnic ve věku 50-54 let a 20 účastnic ve věku 55-64 let.

 

Z pohledu dosaženého vzdělání, tj. nízké kvalifikace (ZŠ a SŠ) bylo celkem 17 klientek, 18 klientek mělo SŠ vzdělání s maturitou nebo Vyšší odborné vzdělání (VOŠ) a 17 žen mělo vysokoškolské vzdělání (VŠ). Kvůli širokému záběru dané cílové skupiny a byl nutný individuální přístup.

Účastnice projektu si vybraly z takové nabídky, která odrážela poptávku na pracovním trhu.  Získaly šanci na nové zaměstnání, případně k podnikání.

 

Finanční prostředky byl čerpány na:

 • vybavení – 58,5 tis. Kč (2 notebooky, 2 telefony a 2 tiskárny)
 • na příspěvky na mzdové dotace – celkem bylo možné poskytnout pro 8 klientek částku až 91 000 Kč na 5 měsíců, tj. 18.200 Kč/měsíčně. Celkem bylo alokováno 728 tis. Kč. Mzdový příspěvek byl nakonec využit pro 7 klientek
 • cestovné klientek a příspěvek na vydání živnostenského listu- – celkem bylo alokováno 15 tis. Kč
 • mzdy poradců a lektorů – celkem bylo alokováno 440 tis. Kč
 • nájemné za učebnu a kancelář – celkem bylo alokováno 345 tis. Kč
 • zbývající částka ve výši 398 tis. Kč byla určena na tzv. nepřímé náklady, tj. např. na nákup kancelářských potřeb, tisk učebnic, mzdové náklady pro asistentské a přípravné práce, mzdové náklady na vedoucího projektu a finančního manažera apod.

 

Typy kurzů, zkoušky

Účastnice projektu absolvovaly jednak tzv. profesní kurzy,  jejichž obsahová náplň je dána standardem Národní soustavy kvalifikací – https://www.narodnikvalifikace.cz/ a jsou zakončeny profesní zkouškou, která může být na úrovni učňovské zkoušky, maturitní zkoušky i vysokoškolské zkoušky. Tyto typy dokladů jsou pro zaměstnavatele výrazně „atraktivnější“ než Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu“.

Kurzy zaměřené na počítačovou gramotnost:  jak základy práce s počítačem, přes pokročilou obsluhu počítače, až po kurzy ECDL, kdy účastnice mohly získat i mezinárodní doklad o počítačové gramotnosti. Celkem se jednalo o realizaci 35 rekvalifikací, 5 klientek se aktuálně účastní školení a 9 klientek absolvovalo dva různé rekvalifikační kurzy – většinou kombinace profesního a počítačového kurzu.

Účastnice mohly absolvovat tyto typy profesních kurzů zakončených profesní zkouškou:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školnídocházky – absolvovaly 4 účastnice + 2 se aktuálně účastní
 • Asistentka/sekretářka – absolvovalo 4 účastnice
 • Lektor dalšího vzdělávání – absolvovalo 3 účastnice + 1 se aktuálně účastní
 • Personalista – absolvovalo 10 účastnic + 2 se aktuálně účastní
 • Manažer projektu – absolvovalo 5 účastnic
 • Mzdové účetnictví – absolvovala 1 účastnice
 • Základy obsluhy osobního počítače – absolvovaly 2 účastnice
 • Obsluha osobního počítače – absolvovaly 2 účastnice
 • Počítačová gramotnost – absolvovaly 4 účastnice

Specifikum projektu: Partnerství neziskovky a firmy

Projekt byl realizován na principu partnerství s finančním příspěvkem. Příjemcem byla Večernice z.s. a partnerem Počítačová služba s.r.o. Oba partneři se na všech aktivitách projektu podíleli společně v rámci přímých i tzv. nepřímých nákladů. Projekt organizačně a věcně řídila Večernice z.s., partner se podílel na finančním řízení projektu. Oba partneři tak při realizaci projektu mohli využít svých dlouholetých zkušeností s danou cílovou skupinou – se staršími ženami.

 

Tisková zpráva

Ing. Lenka Podmolíková, MBA, vedoucí projektu, zaměstnankyně Centra vzdělávání. Za Večernici z.s. projekt řídila, a zároveň s klientkami pracovala jako lektorka. „Ženy, které prošly naším projektem, využily jak poradenské aktivity, tak i školení. Vypovídají, že konečně našly přesně takovou pomoc, jakou potřebovaly, protože projekt je šitý na míru starší generaci. Účastnice ocenily individuální přístup, říkaly, že konečně někdo jejich potřeby přesně definoval a pomohl je řešit, “ říká Lenka Podmolíková.

MVDr. Pavla Hobstová, zakladatelka Večernice popisuje sociální skupinu znevýhodněných padesátnic takto: „Ženy kolem padesátky, které jsou zdravé, bezúhonné, nejsou alkoholičky nebo narkomanky, ale nemají práci, mají problém. Neexistují spolky, ani poradny, které by se jich ujaly a poradily, jak postupovat. Do nedávna tato znevýhodněná skupina neměla na úřadech ani odpovídající kolonky pro zařazení do projektů. Dnes vystupujeme jako seniorky, i když problémy tohoto typu se objevují již kolem čtyřicítky.“

Skupinové motivační, tzv. aktivizační, programy a individuální poradenství vedl poradce-psycholog Jaroslav Merta. Podle něj firmy v Česku neoceňují pracovitost, nekonfliktnost a spolehlivost padesátnic, jejich loajalitu a nízkou fluktuaci, i když navenek vystupují jinak.  „V nabídkách práce už se sice neobjevuje horní limit věkové hranice, ale ve skutečnosti starším ženám práci nedají,“ říká Merta.

Jednokariérový život odnesl čas

Připouští ale, že problém může být i v klientkách samotných: nechtějí měnit své stereotypy. Zvykly si na jednokariérový život, neučí se nic nového, nechtějí do práce dojíždět.  „Na nízké příjmy si zvykly, žijí v úsporném režimu a vydrží na úřadu práce celá léta. Jedna žena dokonce odmítla dojíždět z brněnských Kohoutovic.“  Sociálně izolované klientky si vstupem do projektu rozšířily okruh svých známých. Zjistily, že na řešení problémů nemusí být samy, a že si i ve „vyšším“ věku mohou rozšířit obzory: získat novou kvalifikaci, znalosti, dovednosti a ztracenou sebedůvěru a sebejistotu. Díky tomu se také podařilo vrátit zpět do práce 10 klientek okamžitě, což lze považovat za velký úspěch.

 

Tisková zpráva z konference

Středa 25.7. 2018 v 10 hodin v prostorách spolku Mandala, Opletalova 6, Brno, 1. poschodí.

 

Pavla Hobstová

foto Hana Hobstová

Tisková zpráva: Nová kariéra s Večernicí i po 50

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..