Seniorská politika v Anglii a společnost zbořené pyramidy

 

Seniorská politika v Anglii

Délka života se zvyšuje, délka zdravého života se snižuje

Pro Pečuj doma

Seniorská politika, Brno: Znáte grafické zpodobnění věkové struktury obyvatel v Evropě? Dosud tvořila pyramidu se širokou základnou – převahou mladých lidí ve městě. Zužuje se a stoupá nahoru přes obyvatele v produktivním věku, špici tvoří menšina seniorů.  A tahle klasická grafika se dnes rozpadá: roku 205 už nebude připomínat pyramidu ani náhodou.  Zužuje se směrem nahoru přes obyvatele v produktivním věku, špici tvoří menšina seniorů. C

 

Dnes v Evropě žije 20 procent lidí starších 65 let. V roce 2050 to bude 30 procent. Pro ty z vás, kteří za čísly vidí děje, vyplývá, že statistika není žádná nuda. Ať chceme nebo ne, naše společnost se bude za pár let chovat jinak, než nyní. K životu bude mít jiné podmínky. Jaké bude chování celé společnosti, se snaží odhadnout sociologové celého „západního světa“. Ale jsou to jen odhady. Termín „zatracený lidský faktor“ se neobjevuje jen v dobrodružných filmech. Chování člověka v tísnivých situacích dokáže překvapit. Reakce celé společnosti bude také překvapivá, a tak na ni raději nemyslíme. Přitom bychom měli chování společnosti již nyní měnit, abychom se měnícím se podmínkám bezbolestně přizpůsobili.  Jinak k tomu bude společnost donucena tlakem.  Změna dobrovolná a plánovaná znamená zároveň změna bezbolestná.

Zdraví a nemocní

Lucy Jackson, konzultantka pro oblast zdraví město Leeds, řekla: Záleží na našich postojích, zda budeme vidět seniory jako zátěž nebo výhodu pro moderní společnost.  

V budoucí společnosti „zbořené pyramidy“ by senioři měli být  pro společnost raději výhodou, než zátěží. Statistická data jejího města vypovídají o tom, jak  je pro společnost důležité, když jsou senioři zdraví. Uvedla, že 40% lidí nad 65 let má v jejím městě omezující onemocnění, 50% lidí nad 75 let jsou osamělí, 25% starších je ohroženo podvýživou a chudobou. Horší až o 20% je situace v zanedbaných oblastech Leedsu. Co tato čísla znamenají, může překvapit:

 

 

 

 

 

Jackson tvrdí, že délka života lidí se sice zvyšuje, ale délka zdravého života, života ve zdraví, se naopak snižuje. Proto je nutné zvýšit prevenci. Jak? Odbornice klade důraz na cvičení, soustředění se na sebe sama, společné aktivity a možnost srovnávání sebe s ostatními. Stárnoucí člověk by měl neustále mluvit s ostatními a srovnávat se. Měl by se neustále kultivovat. Podle Jackson by se senioři měli naučit vnímat své tělo. To se neobejde bez aktuálního a aktivního dialogu. Měli by také psát: například dopisovat si elektronicky  nejen s vrstevníky, ale i s mladšími dobrovolníky. Leeds podporuje cestování, což vede nejen seniora k fyzické i mentální pružnosti. Leeds  například zlepšuje podmínky v dopravních prostředcích, kde může mít senior problémy.  Podporuje i pohybové aktivity, tanec, kulturu.

 

 Statistika 

40% lidí nad 65 let v Leedsu má omezující onemocnění, 50% lidí nad 75 let jsou osamělí, 25% starších je ohroženo podvýživou a chudobou. Horší až o 20% je situace v zanedbaných oblastech města. Jackson předložila závěry sociologického průzkumu svého města. Senioři si stěžují na věkovou diskriminaci (60 % dotázaných), mladší populace má tendenci s nimi zacházet jako s dítětem (53 %), nevěnuje jim dostatečnou pozornost (52 %) a nevyužívá jejich dovednost a talent (76 %). 

Jako s malým děckem 

Od r. 2012 se střední délka života bez tělesného postižení ve Velké Británii snížila pro obě pohlaví. Z toho vyplývá, že nikoliv stáří, ale postižení a nemoc zvyšují poptávku po ošetřování a po péči. A postižením a nemocem se dá předcházet.

Proto anglická seniorská politika bude směřovat spíše k zlepšení prevence nemocí (a také úrazů) a k nabídkám společenských aktivit. Kromě toho se snaží zlepšit obraz seniorů ve společnosti. „Starší lidi máme vnímat, jako lidské bytosti,“ uvádí Jackson, která doporučuje změnit lékařský model na občanský princip. To v praxi znamená, že město této demografické vrstvě nabídne především témata, která jsou pro ni důležitá. Tímto způsobem lze léčbu a péči měnit spíše směrem k prevenci a proaktivní péči, tedy v konkrétních lokalitách a případech: 

 • – vylepšovat sociální síť v celých městských čtvrtí a v zanedbaných oblastech
 • vyzdvihovat aktiva, spíš, než nedostatky, tím se změní občanský přístup k stárnutí.
 • omezit sociální vylučování seniorů. Takto lze předejít například zbytečným hospitalizacím.
 • Město podpoří individuální a neformální rodinu. Zahustí sítě  služeb.
 • – stěhování seniorů do nových, menších a bezbariérových bytů. Tím se předchází úrazům.

Ze sociologického průzkumu města Leeds vyplynulo, že existuje věková diskriminace (60 % dotázaných), mladší populace má tendenci s nimi zacházet jako s dítětem (53 %), nevěnuje jim dostatečnou pozornost (52 %) a nevyužívá jejich dovednost a talent (76 %).

Z mezinárodní konference s názvem „Stárnutí a mezigenerační vztahy“, uspořádané vloni v červnu v Brně (pořadatel: město Brno ve spolupráci se spolkem Mezigenerace). 

Napsáno pro Pečuj doma

 

 

Pavla Hobstová

 

 

Seniorská politika v Anglii a společnost zbořené pyramidy
Tagged on:         

2 thoughts on “Seniorská politika v Anglii a společnost zbořené pyramidy

 • 11.1.2018 at 20.00
  Permalink

  možna by byl pro vas inspirativní socialní model postižení, viz např dokumenty.osu.cz/fss/kas/krhutova/info_autonomie_zdp.pdf pravda je, že bohužej studia disability a starnutí se protínají jenom malo.

 • 13.1.2018 at 18.46
  Permalink

  Díky za příspěvek. Mým úkolem je zatím rozbor z hlediska pečujících.
  Pavla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..